Εκτύπωση / Αποποίηση ευθυνών

Εκτύπωση

Πληροφορίες σύμφωνα με § 5 TMG

Marc Mennigmann
Pedra Branca Caixa Postal 310-M
8600-253 Odiaxere
Πορτογαλία

Kontakt

Τηλέφωνο: +351 911 919 817
E-Mail: bookings@casa-amendoeira.com

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV

Marc Mennigmann, Adressdaten wie oben

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Ως πάροχοι υπηρεσιών, είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 του γερμανικού νόμου περί τηλεμέσων (TMG). Ωστόσο, σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 10 του γερμανικού νόμου περί τηλεμέσων (TMG), οι πάροχοι υπηρεσιών δεν υποχρεούνται να παρακολουθούν μόνιμα τις υποβληθείσες ή αποθηκευμένες πληροφορίες ή να αναζητούν στοιχεία που υποδεικνύουν παράνομες δραστηριότητες.
Οι νομικές υποχρεώσεις για την αφαίρεση πληροφοριών ή την παρεμπόδιση της χρήσης πληροφοριών παραμένουν αδιαμφισβήτητες. Σε αυτή την περίπτωση, η ευθύνη είναι δυνατή μόνο κατά τη στιγμή της γνώσης μιας συγκεκριμένης παράβασης του νόμου. Τα παράνομα περιεχόμενα θα αφαιρούνται αμέσως μόλις λάβουμε γνώση γι' αυτά.

Ευθύνη για συνδέσμους

Η προσφορά μας περιλαμβάνει συνδέσμους προς εξωτερικούς δικτυακούς τόπους τρίτων. Δεν έχουμε καμία επιρροή στα περιεχόμενα αυτών των ιστοσελίδων, επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για αυτά τα περιεχόμενα. Οι πάροχοι ή οι διαχειριστές των συνδεδεμένων ιστότοπων είναι πάντα υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους.
Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι είχαν ελεγχθεί για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας κατά τη στιγμή της δημιουργίας του συνδέσμου. Παράνομο περιεχόμενο δεν εντοπίστηκε κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Δεν μπορεί να επιβληθεί μόνιμη παρακολούθηση του περιεχομένου των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων χωρίς εύλογες ενδείξεις ότι υπήρξε παραβίαση του νόμου. Οι παράνομοι σύνδεσμοι θα αφαιρούνται αμέσως τη στιγμή που θα λάβουμε γνώση γι' αυτούς.

Πνευματικά δικαιώματα

Τα περιεχόμενα και οι συλλογές που δημοσιεύονται σε αυτούς τους ιστότοπους από τους παρόχους υπόκεινται στους γερμανικούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Για την αναπαραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή καθώς και για κάθε είδους χρήση εκτός του πεδίου εφαρμογής του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων απαιτείται γραπτή άδεια του συγγραφέα ή του δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτών των ιστοσελίδων επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική χρήση.
Απαγορεύεται η εμπορική χρήση του περιεχομένου μας χωρίς την άδεια του δημιουργού.
Οι νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων γίνονται σεβαστοί εφόσον το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων δεν προέρχεται από τον πάροχο. Οι συνεισφορές τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο επισημαίνονται ως τέτοιες. Ωστόσο, εάν παρατηρήσετε παραβιάσεις του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε. Τέτοια περιεχόμενα θα αφαιρεθούν αμέσως.

Πηγή: https://www.e-recht24.de/impressum-generator.html