Imprint / ansvarsfriskrivning

Tryck

Uppgifter enligt § 5 TMG

Marc Mennigmann
Pedra Branca Caixa Postal 310-M
8600-253 Odiaxere
Portugal

Kontakt

Telefon: +351 911 919 817
E-post: bookings@casa-amendoeira.com

Ansvarligt för den innehåll enligt § 55 Abs. 2 RStV

Marc Mennigmann, Adressdaten wie oben

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantörer är vi ansvariga för det egna innehållet på dessa webbplatser enligt § 7, punkt 1 i den tyska telemedielagen (TMG). Enligt § 8-10 i den tyska telemedielagen (TMG) är tjänsteleverantörerna dock inte skyldiga att permanent övervaka inlämnad eller lagrad information eller att söka efter bevis som tyder på olaglig verksamhet.
De rättsliga skyldigheterna att ta bort information eller att blockera användningen av information förblir oemotsagda. I detta fall är ansvar endast möjligt vid tidpunkten för kännedom om en specifik lagöverträdelse. Olagligt innehåll kommer att tas bort omedelbart när vi får kännedom om det.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part. Vi har inget inflytande över innehållet på dessa webbplatser och kan därför inte garantera innehållet. Leverantörer eller administratörer av länkade webbplatser är alltid ansvariga för sitt eget innehåll.
De länkade webbplatserna hade kontrollerats med avseende på eventuella lagöverträdelser när länken upprättades. Olagligt innehåll upptäcktes inte vid tidpunkten för länkningen. En permanent övervakning av innehållet på länkade webbplatser kan inte införas om det inte finns rimliga indikationer på att det har skett en lagöverträdelse. Olagliga länkar kommer att tas bort omedelbart när vi får kännedom om dem.

Upphovsrätt

Innehåll och sammanställningar som publiceras på dessa webbplatser av leverantörerna omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Reproduktion, redigering, distribution och användning av något slag utanför upphovsrättslagen kräver skriftligt tillstånd från författaren eller upphovsmannen. Nedladdningar och kopior av dessa webbplatser är endast tillåtna för privat bruk.
Kommersiell användning av vårt innehåll utan tillstånd från upphovsmannen är förbjuden.
Tredje parts upphovsrättslagar respekteras så länge innehållet på dessa webbplatser inte kommer från leverantören. Bidrag från tredje part på denna webbplats anges som sådana. Men om du märker några brott mot upphovsrättslagen, vänligen informera oss om detta. Sådant innehåll kommer att tas bort omedelbart.

Quelle: https://www.e-recht24.de/impressum-generator.html